Mazuva echiGerman evhiki (Mazuva muchiGerman)

Muchidzidzo chino, tichadzidza mazuva evhiki muchiGerman. Mataurirwo emamwe mazita emazuva echiGerman akafanana nemataurirwo emazita ezuva rechirungu. Sezvaunoziva, kune mazuva manomwe muvhiki. Iye zvino tichadzidza mazuva evhiki muchiGerman. Kudzidza mazuva evhiki muchiGerman kuri nyore. Mushure mezvose, iwe unongoda kubata nemusoro mazwi manomwe. Tichakudzidzisa mazuva echiGerman munguva pfupi.Mazuva evhiki anowanzova imwe yematanho ekutanga mukuita kudzidza mutauro. Iyi ndiyo imwe yepfungwa dzekutanga dzaunosangana nadzo paunotanga kudzidza mutauro mutsva. Sezvakangoita mazwi ekutanga aunodzidza uchiri mudiki akadai sekuti “amai”, “baba”, “mhoroi”, uye “mazvita”, kudzidza mazuva evhiki ndechimwe chezvivharo zvemutauro.

Mushure mekutanga neaya mazwi ekutanga, iwe unowanzo kufambira mberi uchienda kukuverenga, mavara, uye mamiriro ehupenyu hwezuva nezuva. Izvi zvinogonesa kudzidza kwekutanga kwemaitiro uye pfungwa yenguva. Naizvozvo, kudzidza mazuva evhiki kunoita basa rakakura mukuita kudzidza nekuti vanhu vanofanirwa kuronda nguva muhupenyu hwavo hwemazuva ese.

Kana iwe uri kudzidza chiGerman, kugona mazuva evhiki muchiGerman inhanho yakakosha inoita kuti uwedzere kujairana nemutauro uye kukubatsira kuti unzwe wakasununguka mukukurukurirana kwemazuva ese. Kudzidza mazuva evhiki kunogonawo kuonekwa senzira yekuvandudza zvimiro zvako zvegirama nemazwi. Saka, kutarisa pamazuva evhiki murwendo rwako rwekudzidza chiGerman hakungope iwe hwaro hwakasimba chete asiwo kukubatsira kufambira mberi hunyanzvi hwako hwemutauro.

Mushure mekudzidza mazuva echiGerman evhiki, tichanyora mitsara yakawanda yemuenzaniso nezvemazuva echiGerman evhiki. Nenzira iyi, iwe uchadzidza mazuva echiGerman evhiki uye unokwanisa kugadzira mitsara yakasiyana. Mushure mekuverenga, unotokwanisa kutaura zvauri kuita svondo rino!

Mazuva evhiki muchiGerman

mazuva-e-vhiki-mu-Germany
mazuva evhiki muGermany

“Mukarenda yeGermany, sekarenda yenguva yokuMadokero, vhiki ine mazuva manomwe. Nekudaro, kusiyana nedzimwe nyika dzekuMadokero (dzakadai seUnited States, United Kingdom, neFrance), muGermany, svondo rinotanga neMuvhuro panzvimbo peSvondo. Ramba uchifunga izvi. Zvino, ngatinyorei mazuva manomwe evhiki muchiGerman mutafura.”

Mazuva eGerman evhiki
MuvhuroMuvhuro
ChipiriChipiri
ChitatuChitatu
ChinaChina
ChishanuChishanu
MugoveraSamstag (Sonabend)
SvondoSvondo

MuChirungu, semazuva evhiki anopera ne "-day," muchiGerman, mazuva evhiki anoperawo ne "-tag" (kunze kweMittwoch). Izvi zviri nyore kurangarira nekuti "guten Tag" (zuva rakanaka) ikwazisa yakajairwa muchiGerman.

MuchiGerman, izwi rekuti “Mugovera” ndi“Samstag,” kana neimwe nzira, izwi rekuti “Sonnabend” rinogona kushandiswa. Zvisinei, "Samstag" inoshandiswa zvakanyanya.

Ngatinyorei mazuva evhiki muGerman zvakare.

Mazuva evhiki muchiGerman:

 • Montag → Muvhuro
 • Dienstag → Chipiri
 • Mittwoch → Chitatu
 • Donnerstag → China
 • Freitag → Chishanu
 • Samstag / Sonnabend → Mugovera
 • Sonntag → Svondo

Chii chinonzi chikadzi (chisarudzo) chemazuva evhiki muGerman?

Kana iwe uchiziva zvishoma zveGerman, unofanirwa kunge wakanzwa zvinorehwa nechirevo che "chinyorwa (chisarudzo)" mumutauro wechiGerman. MuchiGerman, mazwi ese (kunze kwemazita akakodzera) ane gender uye chinyorwa (chirevo). Chinyorwa chemazita emazuva echiGerman chinonzi "der Artikel." Pamusoro pezvo, hupombwe hwemazita emazuva echiGerman ndeyemurume. Zvino ngatinyorei mazuva evhiki muchiGerman nezvinyorwa zvavo (decider):

 1. der Montag → Muvhuro
 2. der Dienstag → Chipiri
 3. der Mittwoch → Chitatu
 4. der Donnerstag → China
 5. der Freitag → Chishanu
 6. der Samstag (der Sonnabend) → Mugovera
 7. der Sonntag → Svondo

Zviperengo zvipfupi zvemazita emazuva echiGerman

Sezvakangoita muChirungu, muchiGerman, mazita emazuva anonyorwa nenzira yakapfupikiswa mumakarenda. Chimiro chakapfupikiswa chemazuva echiGerman chine mavara maviri ekutanga ezita rezuva.

Montag: Mo
Dienstag: Di
Mittwoch : Mi
Donnerstag Do
Freitag: Fr
Samsung: Sa
Sonntag: So

Mazita ezuva rechiGerman

MuchiGerman, mazita anogara achinyorwa nemavara makuru nenzira inooneka. Zvisinei, shoko rakaita se“Montag” rinotorwa sezita chairo here? Ngationgororei zvakadzama nyaya iyi.

Kazhinji, pfungwa dzakakosha semazuva evhiki dzinobatwa semazita chaiwo uye nekudaro anonyorwa nemavara makuru. Zvakadaro, pane kusarudzika pano: Kana uchitaura chiitiko chetsika chakaitwa pazuva rakati revhiki - semuenzaniso, "Ndinozviita neChishanu" - ipapo izwi rekuti "zuva" harina kunyorwa.

Dai taizopa muenzaniso unotevedzera mutemo uyu, muchiGerman, taizotaura mutsara wekuti "Ndinoita mitambo neChishanu" se "Ich mache freitags Sport." Pfungwa yekucherechedza pano ndeye "s" panoperera izwi rekuti "freitags" nekuti kutaura uku kunoratidza chiitiko chinoitwa pazuva chairo revhiki.

Iye zvino ngatiratidzei kuti mazita emazuva anofanira kunyorwa sei muchiGerman kana tichitaura zviitiko zvechivanhu chero zuva revhiki. Semuenzaniso, pakunyora mitsara yakaita sekuti "Ndinoenda kudzidzo yemutauro neMugovera" kana "Ndinozorora kumba neSvondo," tinonyora sei mazita ezuva rechiGermany?

Mazuva eGerman uye zviitiko zvinodzokororwa

Chiitiko chinodzokororwa - mazuva evhiki muGerman

montags → Muvhuro

dienstags → Chipiri

mittwochs → Chitatu

donnersstags → China

freitags → Chishanu

samstags / sonnabends → Mugovera

sontags → Svondo

Kuratidza zuva chairo (chiitiko chenguva imwe) muchiGerman

chiitiko chimwe chete

ndiri Montag → neMuvhuro

ndiri Dienstag → neChipiri

am Mittwoch → neChitatu

ndiri Donnerstag → neChina

am Freitag → neChishanu

ndiri Samstag / am Sonnabend → neMugovera

am Sonntag → neSvondo

Mitsara ine mazuva muchiGerman

Isu takapa ruzivo rwakakwana nezvemazuva evhiki muGerman. Zvino ngatinyore mitsara yekuenzanisira nezvemazuva muGerman.

Montag (Muvhuro) mitsara

 1. Montag is der erste Tag der Woche. (Muvhuro izuva rokutanga revhiki.)
 2. Am Montag habe ich einen Arzttermin. (Ndine kuonana nachiremba neMuvhuro.)
 3. Jeden Montag ari muFitnessstudio. (Ndinoenda kugym Muvhuro wega wega.)
 4. Montags esse ich gerne Pizza. (Ndinoda kudya pizza neMuvhuro.)
 5. Der Montagmorgen yakatanga kunyudza mit einer Tasse Kaffee. (Muvhuro mangwanani nguva dzose inotanga nekapu yekofi.)

Dienstag (Chipiri) mitsara

 1. Dienstag ist mein arbeitsreichster Tag. (Chipiri ndiro zuva rangu rakabatikana zvikuru.)
 2. Am Dienstag treffe ich mich mit meinen Freunden zum Abendessen. (Musi weChipiri, ndinosangana neshamwari dzangu kuti ndidye.)
 3. Dienstags habe ich immer Deutschkurs. (Ndinogara ndine kirasi yeGermany neChipiri.)
 4. Ich gehe dienstags immer zum Markt, um frisches Obst und Gemüse zu kaufen. (Ndinogara ndichienda kumusika neChipiri kunotenga michero nemiriwo mitsva.)
 5. Am Dienstagabend schaue ich gerne Filme. (Ndinoda kuona mafirimu musi weChipiri manheru.)

Mittwoch (Chitatu) mitsara

 1. Mittwoch is die Mitte der Woche. (Chitatu ndipo pakati pevhiki.)
 2. Mittwochs habe ich frei. (Ndiri kuenda neChitatu.)
 3. Ich treffe mich mittwochs immer mit meiner Familie zum Abendessen. (Ndinogara ndichisangana nemhuri yangu kudya kweChitatu.)
 4. Mittwochs gehe ich gerne spazieren. (Ndinoda kufamba neChitatu.)
 5. Am Mittwochmorgen lesse ich gerne Zeitung. (Ndinoda kuverenga bepanhau neChitatu mangwanani.)

Donnerstag (China) mitsara

 1. Donnerstag is der Tag vor dem Wochenende. (China izuva rinotangira kupera kwevhiki.)
 2. Am Donnerstag habe ich einen wichtigen Termin. (Ndine musangano wakakosha musi weChina.)
 3. Donnerstags mache ich Yoga. (Ndinoita yoga musi weChina.)
 4. Ich treffe mich donnerstags immer mit meiner Freundin zum Kaffeetrinken. (Ndinogara ndichisangana neshamwari yangu yekofi musi weChina.)
 5. Donnerstagabends gehe ich gerne ins Kino. (Ndinoda kuenda kubhaisikopo manheru eChina.)

Freitag (Chishanu) mitsara

 1. Freitag ist mein Lieblingstag, weil das Wochenende beginnt. (Chishanu izuva randinofarira nekuti vhiki rinotanga.)
 2. Am Freitagabend treffe ich mich mit meinen Kollegen zum Ausgehen. (Manheru eChishanu, ndinosangana nevamwe vandinoshanda navo husiku.)
 3. Freitag esse ich gerne Sushi. (Ndinoda kudya sushi neChishanu.)
 4. Ich gehe freitags immer früh ins Bett, um am Wochenende ausgeruht zu sein. (Ndinogara ndichienda kunorara mangwanani neChishanu kuti ndinyatsozorora kwekupera kwevhiki.)
 5. Freitagmorgens trinke ich gerne einen frischen Orangensaft. (Ndinoda kuva nemuto mutsva weorenji neChishanu mangwanani.)

Samstag (Mugovera) mitsara

 1. Samstag is ein Tag zum Entspannen. (Mugovera izuva rekuzorora.)
 2. Am Samstagmorgen gehe ich gerne joggen. (Ndinoda kuenda kunomhanya neMugovera mangwanani.)
 3. Samstags inofarira kazhinji kubva kuFlohmarkt. (Ndinowanzoshanyira musika wekutengesa neMugovera.)
 4. Ich treffe mich samstags gerne mit Freunden zum Brunch. (Ndinoda kusangana neshamwari dzebrunch neMugovera.)
 5. Am Samstagnachmittag lese ich gerne Bücher. (Ndinoda kuverenga mabhuku neMugovera masikati.)

Sonntag (Svondo) mitsara

 1. Sonntag is ein Ruhiger Tag. (Svondo izuva rakanyarara.)
 2. Ndiri Sonntag schlafe ich gerne aus. (Ndinoda kurara neSvondo.)
 3. Sonntags koche ich immer ein großes Frühstück für meine Familie. (Ndinogara ndichibikira mhuri yangu kudya kwemangwanani kukuru neSvondo.)
 4. Ndafara kukuona mupaki. (Ndinonakidzwa nekufamba mupaki neSvondo.)
 5. Am Sonntagabend schaue ich gerne Filme zu Hause. (Ndinoda kuona mafirimu kumba manheru eSvondo.)

Mimwe muenzaniso mitsara nezvemazuva muGerman

Montag is der erste Tag. (Muvhuro ndiro zuva rokutanga.)

Ini ndiri Dienstag. (Ndinoshanda neChipiri.)

Mittwoch ist mein Geburtstag. (Chitatu izuva rangu rekuzvarwa.)

Wir treffen uns am Donnerstag. (Tinosangana neChina.)

Freitagabend gehe ich aus. (Ndinobuda musi weChishanu manheru.)

Am Samstag habe ich frei. (Ndiri pamusi weMugovera.)

Sonntag is ein Ruhetag. (Svondo izuva rekuzorora.)

Ich gehe Montag zum Arzt. (Ndinoenda kuna chiremba musi weMuvhuro.)

Dienstagmorgen trinke ich Kaffee. (Ndinonwa kofi musi weChipiri mangwanani.)

Am Mittwoch esse ich Pizza. (Ndinodya pizza neChitatu.)

Donnerstagabend sehe ich fern. (Ndinoona TV neChina manheru.)

Freitag is mein Lieblingstag. (Chishanu izuva randinofarira.)

Samstagmorgen gehe ich joggen. (Ndinoenda kunomhanya neMugovera mangwanani.)

Am Sonntag lese ich ein Buch. (Ndakaverenga bhuku musi weSvondo.)

Montags gehe ich früh schlafen. (Ndinoenda kunorara mangwanani neMuvhuro.)

Dienstag is ein langer Tag. (Chipiri izuva refu.)

Mittwochmittag esse ich Salat. (Ndinodya saladi neChitatu masikati.)

Donnerstag treffe ich Freunde. (Ndinosangana neshamwari musi weChina.)

Freitagvormittag habe ich einen Termin. (Ndine nguva yekuonana neChishanu mangwanani.)

Samstagabend gehe ich ins Kino. (Ndinoenda kumafirimu neMugovera manheru.)

Sonntagmorgen frühstücke ich gerne. (Ndinoda kudya mangwanani eSvondo mangwanani.)

Montag is der Anfang der Woche. (Muvhuro ndiko kutanga kwevhiki.)

Ndiri Dienstag lerne ich Deutsch. (Ndinodzidza chiGerman neChipiri.)

Mittwochabend esse ich mit meiner Familie. (Ndinodya nemhuri yangu musi weChitatu manheru.)

Donnerstag is fast Wochenende. (China inenge yava kupera kwevhiki.)

Freitagmorgen trinke ich Orangensaft. (Ndinonwa muto weorenji neChishanu mangwanani.)

Am Samstag treffe ich mich mit Freunden. (Ndinosangana neshamwari musi weMugovera.)

Sonntagabend schaue ich fern. (Ndinoona TV neSvondo manheru.)

Montagmorgen fahre ich mit dem Bus. (Ndinokwira bhazi neMuvhuro mangwanani.)

Dienstagabend koche ich Pasta. (Ndinobika keke neChipiri manheru.)

Ruzivo runonakidza nezvemazita ezuva rechiGerman

Mazita emazuva muGermany, semumitauro yakawanda, ane nhoroondo uye tsika, anowanzo midzi muGermany neNorse tsika. Mazita emazuva echiGerman anoratidza pesvedzero yetsika dzechiKristu nedzechihedheni, aine mamwe mazita anobva kuna vamwari mungano dzechiGerman uye mamwe kubva kumavambo echiLatin kana echiKristu. Kunzwisisa kwakabva uye zvinorehwa nemazita aya kunopa nzwisiso mumitauro netsika nhaka yenyika inotaura chiGerman.

Montag (Muvhuro)

Shoko rechiGerman rokuti “Montag” rinobva pashoko rechiLatin rokuti “Dies Lunae,” rinoreva “zuva romwedzi.” Izvi zvinoenderana nezita rechiRungu rokuti “Monday,” iro rinorondawo mavambo awo kumwedzi. Mungano dzechiGermany, Muvhuro waibatanidzwa namwari Mani, aidavira kukwira mudenga usiku ari mungoro inodhonzwa nemabhiza, achitungamirira mwedzi.

Mumitauro yakawanda yechiGerman, kusanganisira Chirungu, Muvhuro unotumidzwawo zita reMwedzi. Vanhu veGermany vaigara vachitora Muvhuro sezuva rechipiri revhiki, rinotevera Svondo.

Matauriro ane chekuita neMuvhuro muchiGerman anosanganisira “einen guten Start in die Woche haben,” zvichireva kuti “kuva nekutanga kwevhiki zvakanaka,” chinova chishuwo chinowanzoitika pakati pevaunoshanda navo kana shamwari neMuvhuro.

Dienstag (Chipiri)

"Dienstag" inobva kune Old High German izwi rokuti "Ziestag," rinoreva "zuva reZiu." Ziu, kana kuti Tyr mungano yeNorse, akanga ari mwari wehondo nedenga. MuchiLatin, Chipiri chainzi "Dies Martis," yakatumidzwa zita ramwari wehondo, Mars. Kubatana pakati pehondo neChipiri kunogona kubva pakutenda kuti hondo dzakarwiwa pazuva iri dzaizobudirira.

Dienstag, izwi rechiGerman reChipiri, rinobva pashoko rekare reGerman rekuti "dīnstag," iro rinoturikira ku "zuva raTiw." Tiw, kana kuti Týr mungano yeNorse, akanga ari mwari akabatanidzwa nehondo neruramisiro. Chipiri, naizvozvo, inotumidzwa zita ramwari uyu. Muzvinyorwa zveGermany, Tiw inowanzofananidzwa nemwari weRoma Mars, achiwedzera kusimbisa kushamwaridzana kweChipiri nehondo nehondo.

Mittwoch (Chitatu)

“Mittwoch” zvinoreva kuti “pakati pevhiki” muchiGerman. MuNorse mythology, Chitatu chinosanganiswa naOdin, mwari mukuru uye mutongi weAsgard. Odin aizivikanwawo seWoden, uye zita rechiRungu rekuti “Chitatu” rinobva mu“zuva raWoden.” MuchiLatin, Chitatu chainzi "Dies Mercuii," kukudza mwari mutumwa Mercury.

Mungano dzechiGermany, Chitatu chinobatanidzwa namwari Odin (Woden), uyo airemekedzwa nokuda kwouchenjeri hwake, zivo, uye mashiripiti. Naizvozvo, Chitatu dzimwe nguva chinonzi “Wodensday” muchiRungu, uye zita rechiGerman “Mittwoch” rinochengeta kubatana uku.

Donnerstag (China)

"Donnerstag" inoturikira ku "Thor's day" muchiGerman. Thor, mwari wokutinhira nemheni, akanga ari munhu akatanhamara mungano dzeNorse uye aibatanidzwa nesimba nedziviriro. MuchiLatin, China yainzi “Dies Iovis,” yakatumidzwa zita ramwari weRoma Jupiter, uyo aigoverana hunhu naThor.

Freitag (Chishanu)

"Freitag" zvinoreva "zuva reFreyja" kana "zuva raFrigg" muchiGerman. Freyja akanga ari mwarikadzi ane chokuita norudo, mbereko, uye runako mungano dzeNorse. Frigg, mumwe mwarikadzi weNorse, akabatanidzwa neroorano uye kuva amai. MuchiLatin, Chishanu chainzi “Dies Veneris,” yakatumidzwa zita raVenus, mwarikadzi worudo norunako.

MuchiGermany tsika, Chishanu chinowanzopembererwa sekupera kwevhiki yebasa uye kutanga kwevhiki. Izuva rine chekuita nekuzorora, kutandara, nekutandara.

Samstag (Mugovera)

“Samstag” rinobva pashoko rechiHebheru rokuti “Sabbat,” rinoreva kuti “Sabata” kana kuti “zuva rokuzorora.” Rinofambirana nezita reChirungu rekuti “Mugovera,” iro rakabvawo muzuva reSabata. Munzvimbo dzakawanda dzinotaurwa chiGerman, Mugovera waigaroonekwa sezuva rekuzorora uye kucherechedzwa kwechitendero.

Mugovera muchiGerman unonzi Samstag kana Sonnabend, zvichienderana nedunhu. Mazita ese ari maviri ane mabviro muOld High German. “Samstag” rinobva paizwi rekuti “sambaztag,” rinoreva “zuva regungano” kana “zuva rokuunganidza,” zvichiratidza kukosha kwenhoroondo yezuva racho sezuva remisika kana kuungana kwevanhu. “Sonnabend” rinobva pa“Sunnenavent,” zvichireva kuti “manheru pamberi peSvondo,” izvo zvinoratidzira nzvimbo yeMugovera sezuva rinotangira Svondo.

MuchiGermany tsika, Mugovera unowanzoonekwa sezuva rekuzorora, kutandara, uye kushamwaridzana. Izuva rechinyakare rekutenga, kuita tumwe tunhu, uye kupedza nguva nemhuri uye neshamwari.

Sonntag (Svondo)

"Sonntag" zvinoreva "zuva rezuva" muchiGerman. MuchiLatin, Svondo yainzi “Dies Solis,” kukudza mwari wezuva, Sol. Svondo yagara ichibatanidzwa nekunamata uye kuzorora mutsika dzechiKristu, sezvainorangarira zuva rekumuka kwaKristu. Kazhinji kazhinji rinorangarirwa sezuva rinokosha zvikurusa revhiki rokuchengetwa kworudzidziso nokuungana kwemhuri.

MuchiGermany tsika, Svondo inowanzoonekwa sezuva rekuzorora, kuzorora, uye kufungisisa. Iro izuva rokuchengeta chitendero, kuungana kwemhuri, uye kutandara. Mabhizinesi mazhinji nezvitoro zvinovharwa neSvondo, zvichibvumidza vanhu kuti vatarise zvinhu zvavo uye zvemagariro.

Nhoroondo uye Tsika Kukosha

Mazita emazuva evhiki muchiGerman anoratidza musanganiswa wekare weGerman, Norse, Latin, uye Christian pesvedzero. Aya mazita akashanduka-shanduka kwemazana emakore, achiratidzira kuchinja kwemutauro, chitendero, uye tsika. Kunzwisisa kwakabva mazita aya kunopa ruzivo rwezvinotendwa, tsika, uye tsika dzevanhu vanotaura chiGerman munhoroondo yese.

Linguistic Analysis

Mazita echiGerman emazuva evhiki anoratidza shanduko yemitauro yemutauro wechiGerman. Mazhinji emazita aya ane cognates mune mimwe mitauro yechiGerman, yakadai seChirungu, Dutch, uye Swedish, zvichiratidza mitauro yavo yakafanana. Nekuongorora etymology uye phonetics yemazita aya, nyanzvi dzemitauro dzinogona kutsvaga kufambira mberi kwemutauro wechiGerman uye kubatana kwayo kune mimwe mitauro.

Tsika Netsika

Mazita emazuva evhiki ane kukosha kwetsika kudarika mavambo emutauro. Munzvimbo dzakawanda dzinotaura chiGermany, mamwe mazuva evhiki anobatanidzwa netsika dzetsika netsika. Somuenzaniso, Mugovera kazhinji izuva rokutandara, rokutandara, uye nzendo dzokunze, nepo Svondo inochengeterwa kuchengetwa kwechitendero uye nguva yemhuri. Kunzwisisa idzi tsika dzetsika kunopa ruzivo rwehupenyu hwezuva nezuva uye maitiro evanhu vari munyika dzinotaura chiGerman.

Literary uye Folkloric References

Mazita emazuva evhiki anooneka kakawanda mumabhuku, ngano, uye mungano. Vanyori nevadetembi munhoroondo yese vakatora kurudziro kubva mumazita aya kuti vagadzire mifananidzo inonyandura nechiratidzo mumabasa avo. Somuenzaniso, mwari weNorse Odin, akabatanidzwa neChitatu, anonyanya kutaura nezvemasaga nengano dzeScandinavia. Nekuongorora zvinyorwa izvi uye zvechivanhu, nyanzvi dzinowana kunzwisisa kwakadzama kwekukosha kwetsika kwemazuva evhiki munyika dzinotaura chiGerman.

Kushandiswa Kwemazuva Ano uye Kuchinja

Nepo mazita echinyakare emazuva evhiki achiramba achishandiswa muchiGerman chemazuva ano, kunewo misiyano uye zvigadziriso zvinoratidza mutauro netsika dzemazuva ano. Semuenzaniso, mukutaura zvisina kurongwa uye kunyora, zvakajairika kushandisa zvipfupiso kana mazita emadunhurirwa emazuva evhiki, akadai sa "Mo" yeMontag kana "Ita" yeDonnerstag. Pamusoro pezvo, muzera rekudyidzana kwepasi rose, mazita echiRungu emazuva evhiki anonzwisiswawo zvakanyanya uye anoshandiswa munyika dzinotaura chiGerman, kunyanya muzvikamu zvebhizinesi nehunyanzvi.

mhedziso:

Mazita emazuva evhiki muchiGerman ane hupfumi hwenhoroondo, mitauro, uye tsika. Akadzika midzi mutsika dzekare dzechiGermany, chiNorse, chiLatin, uye chechiKristu, aya mazita anoratidza zvinotendwa, tsika, uye maitiro evanhu vanotaura chiGermany munhoroondo yose. Nekudzidza kwakabva uye zvinorehwa nemazita aya, nyanzvi dzinowana ruzivo rwakakosha mukushanduka kwemitauro, nhaka yetsika, uye hupenyu hwemazuva ese hwenharaunda dzinotaura chiGerman.

Germany's special culture days

Germany, ine nhoroondo yakapfuma uye nhaka yetsika, inopemberera akasiyana echinyakare uye emazuva ano mazororo gore rese. Aya mazuva echiGerman anosanganisira mhemberero dzechitendero, dzenhoroondo, uye dzemwaka, imwe neimwe ichipa ruzivo rwakasiyana mutsika, zvitendero, uye tsika dzenyika. Kubva kuOktoberfest kuenda kumisika yeKisimusi, Mazuva eGerman anopa tarisiro mukati memoyo wechiGerman tsika.

Zuva reGore Idzva (Neujahrstag)

Zuva reGore Idzva rinoratidza kutanga kwegore rekarenda uye rinopembererwa nemoto, mapato, uye kuungana muGermany. Vanhu vokuGermany vanowanzopinda mutsika ye“Silvester,” kana kuti Manheru Emanheru eGore Idzva, kwavanofarira kudya kwemafaro, kuona makonzati eterevhizheni, uye kutora chikamu mumhemberero dzomumigwagwa. Vazhinji vanoitawo zvisungo zvegore rinouya.

Zuva reMadzimambo matatu (Heilige Drei Könige)

Zuva reMadzimambo Matatu, rinozivikanwawo seEpiphany, rinoyeuka kushanya kwevaMagi kumucheche Jesu. MuGermany, inopembererwa neminamato yechitendero netsika dzechivanhu dzakadai se“Sternsinger,” uko vana vakapfeka saMadzimambo Matatu vanoenda paimba neimba vachiimba nziyo uye vachiunganidza mipiro yezvipo.

Zuva reValentine (Valentinstag)

Zuva reValentine rinopembererwa muGermany sezvakangoita kune dzimwe nzvimbo dzenyika, nevakaroorana vachipanana zvipo, maruva, uye zviratidzo zverudo. Zvisinei, izuvawo rehushamwari, rinozivikanwa se "Freundschaftstag," apo shamwari dzinochinjana makadhi uye zviratidzo zviduku zvekutenda.

Carnival (Karneval kana Fasching)

Mwaka weCarnival, unozivikanwa se "Karneval" muRhineland uye "Fasching" mune mamwe matunhu eGermany, inguva yemafaro emaforamu, zvipfeko, nemafaro. Dunhu rega rega rine tsika dzayo dzakasarudzika, asi zvinhu zvakajairika zvinosanganisira nzira dzemumugwagwa, mabhora akafukidzwa, uye kuita satirical.

International Women's Day (Internationaler Frauentag)

International Women’s Day inocherechedzwa kuGermany nezviitiko, kufora, nehurukuro dzinoratidza kodzero nebudiriro dzevakadzi. Izororo reveruzhinji muguta guru reBerlin, uko kuratidzira nemisangano inokwevera vanhu kunyaya dzakaita sekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi uye rusarura pabasa.

Isita

Isita izororo guru rechiKristu muGermany, rinopembererwa nemasevhisi echitendero, kuungana kwemhuri, uye chikafu chemhemberero. Tsika dzechivanhu dzinosanganisira kushongedza mazai, kubika chingwa cheIsita nemakeke, uye kutora rutivi mukuvhima mazai eIsita. Mune mamwe matunhu, kune zvakare Isita bonifire uye maitiro.

May Day (Tag der Arbeit)

May Day, kana kuti Zuva reVashandi, rinocherechedzwa muGermany nekuratidzira, misangano, uye mhemberero dzeveruzhinji dzakarongwa nemasangano evashandi nemapato ezvematongerwo enyika. Inguva yekureverera kodzero dzevashandi uye kururamisira kwevanhu, nehurukuro, makonzati, nemitambo yemigwagwa inoitwa mumaguta munyika yose.

Zuva raamai (Muttertag)

Zuva raAmai muGermany inguva yekukudza nekutenda vanaamai nenhamba dzemadzimai. Mhuri dzinowanzopemberera nemaruva, makadhi, uye chikafu chakakosha. Zvakajairikawo kuti vana vape zvipo zvakaitwa nemaoko kana kuitira vanaamai vavo mabasa ebasa.

Zuva raBaba (Vatertag kana Herrentag)

Zuva raBaba muGermany, rinozivikanwawo seZuva reAscension kana Zuva reVarume, rinopembererwa nenzendo dzekunze, nzendo dzekufamba, uye kuungana neshamwari. Varume vanowanzodhonza ngoro dzakazadzwa nedoro nezvikafu, zvinozivikanwa se “Bollerwagen,” pavanenge vachifamba nemumaruwa kana kushanyira mabhawa emuno.

Pentekosti (Pfingsten)

Pentekosti, kana kuti White Sunday, inorangarira kuburuka kweMweya Mutsvene pavaapositori. MuGermany, inguva yeminamato yechitendero, kuungana kwemhuri, uye mabasa ekunze. Vanhu vazhinji vanotora mukana wekupera kwevhiki kuenda kuzororo pfupi kana kuenda kumisika yePentekosti nemitambo.

Oktoberfest

Oktoberfest ndiyo mutambo mukuru wedoro pasi rose, unoitwa gore negore muMunich, Bavaria. Inokwezva mamirioni evashanyi vanobva kutenderera pasirese vanouya kuzonakidzwa nedoro rechinyakare reBavaria, chikafu, mimhanzi, uye varaidzo. Mutambo unowanzo mhanya kwemazuva 16-18 kubva pakupera kwaGunyana kusvika kukupera kwevhiki kwekutanga muna Gumiguru.

German Unity Day (Tag der Deutschen Einheit)

German Unity Day inorangarira kubatanidzwazve kweEast and West Germany pana October 3, 1990. Rinopembererwa nemitambo yepamutemo, makoniti, uye zviitiko zvetsika munyika yose. Zuva iri izororo renyika, richibvumira vanhu vekuGermany kufungisisa nezvenhoroondo yavo yakagovaniswa uye kuzivikanwa kwavo.

Halloween

Halloween yakawedzera mukurumbira muGermany, kunyanya pakati pevaduku. Kunyange zvisiri zvechinyakare zororo reGerman, rinopembererwa nemapato ezvipfeko, zviitiko zvine musoro, uye hunyengeri-kana-kurapa munharaunda uye maguta.

St. Zuva raMartin (Martinstag)

St. Zuva raMartin rinopembererwa musi waNovember 11 mukukudza St. Martin weTours. MuGermany, inguva yekugadzira mwenje, moto wemoto, uye kugovera chikafu chechinyakare senge hanzi yakagochwa. Vana vanowanzogadzira marambi epepa uye vanofora mumigwagwa vachiimba nziyo.

Advent uye Kisimusi (Advent und Weihnachten)

Advent inoratidza kutanga kweKisimusi muGermany, nekupenya kweAdvent wreath nemakarenda achiverenga mazuva kusvika Zvita 25. Misika yeKisimusi, kana kuti “Weihnachtsmärkte,” inokura mumaguta nemataundi munyika yose, ichipa zvipo zvakaitwa nemaoko, zvekushongedza, uye zvinodyiwa zvemwaka.

Zuva reKisimusi (Heiligabend)

Zuva reKisimusi ndiro zuva guru rekupemberera muGermany, rinoratidzwa nekuungana kwemhuri, kudya kwemafaro, uye kupanana zvipo. VaGermany vakawanda vanopinda Misa yapakati pousiku kana kuti kutora rutivi muminamato yokubatidza makenduru kuti vayeuke kuberekwa kwaJesu Kristu.

Zuva retsiva (Zweiter Weihnachtsfeiertag)

Zuva reBhokisi, rinozivikanwawo seChipiri Zuva reKisimusi, izororo reveruzhinji muGermany rinocherechedzwa musi wa26 Zvita. Inguva yekuzorora, yekutandara, uye yekupedza nguva nevadikani mushure mekubatikana kweZuva reKisimusi.

Mufananidzo wemazuva eGerman

Pakupera kwechidzidzo chedu, ngationei mazuva evhiki muGerman zvakare uye tigoarangarira.

mazuva evhiki muchiGermany mazuva evhiki (Mazuva muGermany)


Unogonawo kuzvifarira
comment